kontakt
Licencie TSÚS
Naša spoločnosť je držiteľom licencií na zhotovovanie vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémov vydaných Technickým a skúšobným ústavom stavebným, ktoré potvrdzujú technické, kvalifikačné a organizačné predpoklady držiteľa na dodržiavanie kvality vykonávaných prác.

licencia TSUS
Stiahnuť licenciu vo formáte PDF
REFERENCIE